Digitalizált és teljes szövegű dokumentumok

Ráday I. Gedeon Összes Művei

Beliczay Angéla: Kísérlet a Ráday Könyvtár értékesítésére 1792 – 1861 között
(Megjelent: A Ráday Gyűjtemény Évkönyve VIII.; Budapest 1997. 135-140.)

Berecz Ágnes: Ráday Gedeon aukciós könyvvásárlásai I. A Brifautiana-aukció
(Megjelent: A Ráday Gyűjtemény Évkönyve VIII.; Budapest 1997. 125-134.)

Berecz Ágnes: Ráday Gedeon aukciós könyvvásárlásai II. Az Esterházy-aukció
(Megjelent: A Ráday Gyűjtemény Évkönyve IX.; Budapest 1999. 191-204.)

Bibliográfia a Ráday-család, a péceli Ráday-kastély és a Ráday könyvtár történetéhez (a Ráday Könyvtár munkatársai és Tasnádiné Kulcsár Zsuzsanna bibliográfiáinak felhasználásával összeállította Molnár Anna; későbbi kiegészítések: Berecz Ágnes))

Kelecsényi Gábor: Múltunk neves könyvgyűjtői. 10. fejezet: Ráday Gedeon
(Megjelent: Budapest, Gondolat 1988.)

Margit István: A Ráday Gyűjtemény I-X. Évkönyveinek repertóriuma
(A szerző szíves hozzájárulásával közöljük)

Sárközy Gabriella: Bemutatjuk a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtárát
(Megjelent: Múzeumi hírlevél 2001. március – Múzeumi könyvtárak rovat)

A Ráday Gyűjtemény Évkönyve I.
(A RGy Évkönyve 1956.doc)

TANULMÁNYOK

G. Etényi Nóra: Lorántffy Zsuzsanna politikai és kulturális szerepe hazai és európai tükörben
Petrőczi Éva: Tótfalusi Kis Miklós és Pápai Páriz Ferenc barátsága
Szabó András: Tótfalusi Kis Miklós Apologiája
Bene Sándor: A Szilveszter-bulla nyomában (Pázmány Péter és a Szent István-hagyomány 17. századi fordulópontja)
Szigeti Jenő: A 18. század első felének magyar protestáns imádságirodalma
Berecz Ágnes: A janzenizmus hatása Magyarországon Ráday Gedeon könyvtárának teológiai állománya tükrében
Dienes Dénes: Szentgyörgyi István pataki tanár, mint Kazinczy Ferenc vallásosságának lehetséges formálója
Juliane J. Brandt: Szikszai utódai. Református imádságos könyvek a 19. század második feléből, mint mentalitástörténeti forrás II. rész
Szatmári Judit: „Az álladalmi tisztviselői kar kiegészítő része” – avagy lelkész és hatóság az 1850-es években
Sárai Szabó Katalin: Református lelkésznék a két világháború közötti református lapokban
Péter Mária: Liturgia és diakónia, az istentisztelet és a szeretetszolgálat kapcsolódása az Újszövetségben
 

KÖZLEMÉNYEK

J. Újváry Zsuzsanna: „Utolsó veszedelmünknek eltávoztatásáért” (Adalék Lippa 1616-os átadásának történetéhez)
Szabó Ágnes: Bod Péter levelei Ráday Gedeonhoz
Lyka Károly: Mednyánszky (Közzéteszi: Dancs Mária)
Dancs Mária: Kiállítás a Milleneum jegyében a péceli Ráday kastélyban (2000. október 28–november 26)