A Ráday Gyűjtemény (könyvtár) digitalizált dokumentumai
Bezár

Ráday Graduál

Ráday Graduál [Manuscriptum].
Liber Canticorum qui Graduale Radai communi nomine vocatur. [205 ff.] 4°
Ráday Könyvtár Kézirattára; jelzete: K–1.480.

Illusztráció: A lejegyző fekete tintát használt. A 239. oldaltól kezdődően egy–egy iniciálét vagy fontosabb szót színes tintával emelt ki. Helyenként díszesebb (virágos, virágos–indás, figurális vagy mértani) iniciálék.
Kötése: 18. századi papírtáblás, aranyozott gerincű márványozott egészbőrkötés. Gerince öt bordával tagolt, a mezőkben aranyozott centrális virágmotívumokkal.

A példány a kéziratos graduálok (liturgikus énekeskönyvek) sorába tartozik. Műfaja a katolikus graduáléra vezethető vissza. A protestáns szóhasználatban természetesen nem a mise tételeit tartalmazó könyvet jelenti, hanem a protestáns gyülekezet kántorának és kórusának használatára szánt tételeket foglalja magában. A 17. század végére kialakultak és elterjedtek a protestáns énekeskönyvek; ezzel párhuzamosan az akkor már „ceremóniásnak” érzett graduálok kiszorultak a gyakorlatból.
A Ráday Graduál néhány tétele csonka, terjedelme egykor nagyobb lehetett. 18. századi köttetésekor nem a megfelelő sorrendben állították össze (erre a különböző időkből származó későbbi oldalszám–jelzés is utal). A graduál négy tétel kivételével egy leírótól származik, akinek személye ismeretlen, de hivatásos másoló lehetett – járatos a hangjegyírásban. Keletkezési helye és ideje bizonytalan; de a papír vízjelének vizsgálatával sikerült 1613–1633 közé datálni. Csupán feltételezés, hogy a Felvidéken készült.
Első része többnyire kottás liturgikus tételeket tartalmaz az egyházi év sorrendjében; a második részben zsoltárokat és zsoltárstílusban írt énekeket találhatunk.
A Ráday Graduál már 1633-ban a Ráday család birtokában volt és apáról fiúra szállt. A kéziratot Ráday Gedeon köttette be.

Modern kiadás, kísérő tanulmány és teljes bibliográfia: Graduale Ráday saeculi XVIII; ed. and introduced by Ilona Ferenczi; Budapest, MTA Zenetudományi Intézete, 1997 (Musicalia Danubiana 16).

 

Megnézem

 

A megadott oldalszámok a gépi
beszámozás rendjét követik!