A Ráday Gyűjtemény (levéltár) digitalizált dokumentumai Bezár

Szász Károly püspök egyházvizitációja
Jelzete A/1.i. Szász Károly-vizitáció, hat fennmaradt kötet

A református egyházkerületi levéltárak legfontosabb és szinte a leggyakrabban kutatott dokumentumai közé tartoznak a vizitációs iratok, melyek az egyháztörténeti, helytörténeti, vallási néprajzi, szociológiai és még számtalan egyéb szempontú kutatások nélkülözhetetlen forrásai.

A dunamelléki református egyházkerület levéltárában a legrégebbi püspökvizitációk a 19. századból fennmaradt Báthori Gábor- illetve Szász Károly-féle püspökvizitáció, 1816-1819, illetve 1885-1893 közötti időszakból. A dunamelléki református egyházkerület (amely az ország középső részén, a Duna két oldalán fekvő megyéket foglalta magába a Duna-kanyartól a történeti Magyarország déli határáig) összes egyházközségének részletes leírását ezekben találjuk - az eklézsia története, templom, egyházi vagyon leírása, az egyházközség belső élete, egyháztagok valláserkölcse stb. A Szász Károy-féle vizitáció kötetei abban a tíz esztendőben készültek el, amikor Szász Károly a Duna-kanyar eklézsiáitól a horvát-szlavóniai szórványokig módszeresen tervezve bejárta egyházkerületét: az összes, több mint háromszáz egyházközséget meglátogatta. A püspök a vizitációra készülve gondosan áttanulmányozta a hatvan évvel korábbi Báthori Gábor-féle egyházlátogatás iratait s abból felkészülve járta végig az eklézsiákat. Az egyházlátogatás terjedelmes anyagából tág horizonttal rajzolódik ki a dunamelléki egyházkerület századvégi állapotának rajza. Az eredetileg nyolc kötetes vizitációs anyagból, két egyházmegye kötete - a pesti és a kecskeméti - ma már nincs meg. A fennmaradt hat kötet az alsóbaranya-bácsi, felsőbaranyai, külsősomogyi, tolnai, solti, vértesaljai egyházmegyéket írja le. A vizitációról napról-napra maga Szász is naplót vezetett (Ráday Levéltár A/1.i Szász Károly naplói I-II. k.) A vizitáció alkalmával elmondott prédikációinak gyűjteménye: Ráday Levéltár C/76 Szász család iratai 1. doboz "Pásztori beszédek" I-IX. k.

RÖVID CÍM : Szász Károly-vizitáció
TELJES CÍM : A Dunamelléki Református Egyházkerület egyházainak külső és belső állapota 1885-1893 években,
Szász Károly püspök idejében
KÖTETCÍM : I. kötet Az alsóbaranya-bácsi egyházmegye egyházainak állapota 1885-ben

A megadott oldalszámok a digitalizálás
beszámozási rendjét követik!

Megnézem