A Ráday Gyűjtemény (levéltár) digitalizált dokumentumai Bezár

A Ráday Könyvtár katalógusa, 1861 III. kötet
Jelzete: RL C/64-23 és A/12.

Kéziratos katalógus; ennek alapján vette át a Ráday-család magánkönyvtárát a Dunamelléki Református Egyházkerület. Datálás: Pécel, 1861. szeptember 18; aláírók: Ráday László és Ráday Gedeon.

Restaurált, három kötetbe kötött kézirat. Terjedelme 1432 beszámozott oldal (a kötegben számos oldal kitöltetlenül maradt; a számozás helyenként téveszt). Mérete: 40 x 27 A kéziratos katalógus a Ráday Könyvtár legfontosabb alapdokumentuma. Tartalma a Ráday-család magánkönyvtárának teljes bibliográfiai katalógusa; abban a szakfelosztásban és időpontban rögzítve, amikor a könyvtár a Dunamelléki Református Egyházkerület tulajdonába került. Ez a hivatalos átadás-átvételi dokumentumnak készült katalógus máig forrásul szolgál a műemlékkönyvtár egyes köteteinek provenienciáját illetően. A szöveg valójában folyamatos, a kötetekre osztást csupán a terjedelem tette szükségessé. A szövegképek közreadásában követjük a köteteket, és azon belül a korabeli szakcsoportok bontásában adjuk meg a tartalommutatót. (A szakcsoportokon belül egy további belső felosztás a kötetek mérete szerint veszi számba az állományt - a teológiai és történeti művek esetében ezt a további bontást is követjük az anyag terjedelme miatt.) A lapok tetején látható kézi lapszámozásban számos tévesztés (valamint számozatlan pótlapok, számozatlan üres lapok) nehezítik a tájékozódást; ezért az elektronikus publikáció során a mechanikus (gépi) sorrendet követtük; a tartalom oldalszáma erre utal.

A műemlékkönyvtár mai rendjében a szakcsoportok nincsenek elkülönítve, a katalógus használatát azonban megkönnyíti ez az elv.
A Ráday Könyvtár katalógusa, 1861
III. kötet

A megadott oldalszámok a digitalizálás
beszámozási rendjét követik!

Megnézem