TARTALOMJEGYZÉK

TANULMÁNYOK

G. Etényi Nóra: Lorántffy Zsuzsanna politikai és kulturális szerepe hazai és európai tükörben
Petrőczi Éva: Tótfalusi Kis Miklós és Pápai Páriz Ferenc barátsága
Szabó András: Tótfalusi Kis Miklós Apologiája
Bene Sándor: A Szilveszter-bulla nyomában (Pázmány Péter és a Szent István-hagyomány 17. századi fordulópontja)
Szigeti Jenő: A 18. század első felének magyar protestáns imádságirodalma
Berecz Ágnes: A janzenizmus hatása Magyarországon Ráday Gedeon könyvtárának teológiai állománya tükrében
Dienes Dénes: Szentgyörgyi István pataki tanár, mint Kazinczy Ferenc vallásosságának lehetséges formálója
Juliane J. Brandt: Szikszai utódai. Református imádságos könyvek a 19. század második feléből, mint mentalitástörténeti forrás II. rész
Szatmári Judit: "Az álladalmi tisztviselői kar kiegészítő része" – avagy lelkész és hatóság az 1850-es években
Sárai Szabó Katalin: Református lelkésznék a két világháború közötti református lapokban
Péter Mária: Liturgia és diakónia, az istentisztelet és a szeretetszolgálat kapcsolódása az Újszövetségben
 

KÖZLEMÉNYEK

J. Újváry Zsuzsanna: "Utolsó veszedelmünknek eltávoztatásáért" (Adalék Lippa 1616-os átadásának történetéhez)
Szabó Ágnes: Bod Péter levelei Ráday Gedeonhoz
Lyka Károly: Mednyánszky (Közzéteszi: Dancs Mária)
Dancs Mária: Kiállítás a Milleneum jegyében a péceli Ráday kastélyban (2000. október 28–november 26)