Híreink

Munkatársak

A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye
1092 Budapest, Ráday utca 28.
Telefon és fax: (+36-1) 2176-321
E-mail a gyűjtemény egészére vonatkozó ügyekben: raday.konyvtar@hotmail.com

Berecz Ágnes PhD gyűjteményigazgató
Orosz Anna gyűjteményi és gazdasági titkár

Ráday Könyvtár
1092 Budapest, Ráday utca 28.
Telefon és fax: (+36-1) 2176-321
E-mail könyvtári ügyekben: rk.olvasoszolgalat@gmail.com
Berecz Ágnes PhD igazgató
Balázsné Sárvári Éva könyvtáros
Baranyai Ibolya könyvtári asszisztens
Bíró Gyöngyi régi könyves könyvtáros (muzeális dokumentumokra vonatkozó szaktájékoztatás és irodalomkutatás, csoportok fogadása)
Hartmann–Kakucska Mária PhD olvasószolgálat
Kovácsné Pázmándi Ágnes könyvtáros, lelkész (szakmai tájékoztatás, irodalomkutatás, csoportok fogadása) pazmandi.agnes@rgy.hu
Móréh Tamásné könyvtáros
Müller Cecília olvasószolgálat
Palásti Gábor PhD könyvtáros
Sárai Szabó Katalin PhD (Kézirattár)
Veres Anna Mária könyvtáros (Folyóirattár)

Ráday Levéltár
1092 Budapest, Ráday utca 28.
Telefon: (+36-1) 2165-117
Fax: (1) 2176-321

Nagy Edit levéltárigazgató; lelkész rlarchiv@helka.iif.hu
Szatmári Judit PhD levéltáros
Vörös Károly levéltári asszisztens

Bibliamúzeum
1092 Budapest, Ráday utca 28.
Telefon és fax: (+36-1) 2176-321

Timár Gabriella – timargabriella@bibliamuzeum.com
Molnár László – molnarlaszlo@bibliamuzeum.com
Molnár Zsuzsanna – molnarzsuzsanna@bibliamuzeum.com
Németh Pál lelkipásztor