Híreink

Munkatársak

A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye
1092 Budapest, Ráday utca 28.
Telefon és fax: (+36-1) 2176-321
E-mail a gyűjtemény egészére vonatkozó ügyekben: raday.konyvtar@hotmail.com

Berecz Ágnes PhD gyűjteményigazgató
Orosz Anna gyűjteményi és gazdasági titkár

Ráday Könyvtár
1092 Budapest, Ráday utca 28.
Telefon és fax: (+36-1) 2176-321
E-mail könyvtári ügyekben: rk.olvasoszolgalat@gmail.com
Berecz Ágnes PhD igazgató
Balázsné Sárvári Éva könyvtáros
Baranyai Ibolya könyvtári asszisztens
Bíró Gyöngyi régi könyves könyvtáros (muzeális dokumentumokra vonatkozó szaktájékoztatás és irodalomkutatás, csoportok fogadása) gyongyibiro@yahoo.com
Gurbán Sándor (Folyóirattár)
Hartmann–Kakucska Mária PhD olvasószolgálat
Kovácsné Pázmándi Ágnes könyvtáros, lelkész (szakmai tájékoztatás, irodalomkutatás, csoportok fogadása) pagata08@gmail.com
Móréh Tamásné könyvtáros
Müller Cecília olvasószolgálat
Palásti Gábor PhD könyvtáros
Sárai Szabó Katalin PhD (Kézirattár)
Veres Anna Mária könyvtáros

Ráday Levéltár
1092 Budapest, Ráday utca 28.
Telefon: (+36-1) 2165-117
Fax: (1) 2176-321

Nagy Edit levéltárigazgató; lelkész rlarchiv@helka.iif.hu
Szatmári Judit PhD levéltáros
Vörös Károly levéltári asszisztens

Biblia Múzeum
1092 Budapest, Ráday utca 28.
Telefon és fax: (+36-1) 2176-321

Timár Gabriella vezető, lelkész timar.ulla.bibliamuzeum@gmail.com
Bán Boróka muzeológus banboroka@bibliamuzeum.com
Molnár László közművelődési munkatárs
Németh Pál lelkipásztor